Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Deel 1 - AKKOORD
Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderjarigheid heeft zoals in het recht van uw staat of provincie van verblijf is beschreven, of dat u uw toestemming heeft gegeven aan een minderjarige om deze site te gebruiken. U stemt er mee in dat het gebruik door een minderjarige via uw account en/of computer is goedgekeurd en u geeft ons toestemming de verzoeken en aangevraagde diensten uit te voeren.
U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u diensten uitvoeren in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten op het auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Deel 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, en op elk gewenst moment.
U begrijpt dat uw gegevens (niet met inbegrip van credit card informatie), ongecodeerd kan worden overgedragen. Dit kan omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen van enig deel van de dienst (webshop), gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst. Enig contact op de website met btrekking tot de webshop en diensten met als doel te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons, is ver .

Deel 3 - Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als ter beschikking gestelde informatie op deze site niet juist, onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en dient niet te worden beschouwd of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, meer volledige of meer actuele bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per se, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

Deel 4 - Wijzigingen in de service en prijzen

De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht voor op elk moment om de diensten, prijzen en leveringsvoorwaarden (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen of te beëindigen.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van een dienst.
Voor de voorwaarden van acties en het gebruik van kortingscodes verwijzen u naar de voorwaarden "Acties en kortingen".

Deel 5 – Producten en diensten

Bepaalde producten of diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan de voorwaarden van het 'Verzend en Retour beleid' (de Return Policy).
We hebben alles in het werk gezet om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen weer zo nauwkeurig mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computer monitor van elke kleur nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot ieder persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uit te oefenen op een case-by-case basis. Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om het aanbod van een product of dienst op elk gewenst moment te beëindigen.
We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.
Betreft de in huisstijl aangepaste bedrijfskleding gelden de voorwaarden dat deze aankoop vanaf het moment dat de samples in productie zijn genomen niet ongedaan gemaakt kan worden. De maten zijn vooraf ingeschat door de klant (het bedrijf, organisatie of zzp-er) en kan niet worden geretourneerd of geruild. Bij toezegging tot productie van de samples, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Samples kunnen eventueel worden aangepast waarna de uiteindelijke versie van de kleding geproduceerd kan worden.
Voor de voorwaarden van acties, lidmaatschappen en andere kortingsvormen verwijzen we u naar voorwaarden 'Acties& kortingen'.

Deel 6 - Nauwkeurigheid van de facturering en account informatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de bestelling beperken of hoeveelheden annuleren, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen gelden op bestellingen van of onder dezelfde klant-account, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres. In het geval dat we een verandering of annulering in of een bestelling maken, zullen we u op de hoogte brengen door contact met u op te nemen middels het e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat opgegeven bij de bestellinginformatie. We behouden ons het recht bestellingen te beperken die, naar eigen oordeel, lijken te zijn gemaakt door dealers, resellers en distributeurs. Indien u dealer, reseller of distributeur bent en graag producten van onze webshop wilt inkopen, neemt u dan alstublieft contact op via de contact gegevens op de contact-pagina.

U stemt ermee in om de actuele, volledige en nauwkeurige accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, credit card nummers en vervaldata te updaten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie, bekijkt u ons Retour beleid (de Return Policy).

Deel 7 – Tools, links en applicaties

Wij kunnen de toegang tot de hulpprogramma's van derden waaraan wij toegang verlenen niet controleren, noch op enige wijze veranderen of aanpassen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u de toegang tot dergelijke instrumenten verlenen "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid op ons nemen voor gevolgen voortvloeiend uit of verband houden met uw gebruik van optionele tools van derden te hebben.
Elk gebruik door u van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om op de hoogte te raken en goedkeuring te geven aan de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende derde partij/leverancier.
We kunnen in de toekomst nieuwe diensten en / of functies via de website bieden (met inbegrip van de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten worden eveneens onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Deel 8 – (hyper)Links
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Third-party links op deze site kunnen u naar websites van derden verwijzen die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van de inhoud of de juistheid van de informatie die op deze websites aangeboden wordt. We geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid van de derde-partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Deel 9 - Commentaar van gebruikers, feedback en andere inzendingen
Inzendingen aan Flex Monkey worden zeer gewaardeerd. Ook gebruikersfeedback is van harte welkom. We zullen zo vertrouwelijk mogelijk met de inzendingen en feedback omgaan en doen ons best overal een reactie op te geven. Echter, dit zijn we niet verplicht. Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (middels feedback op social media), gaat u ermee akkoord dat wij deze inzending ten allen tijde en zonder enige beperking, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins mogen gebruiken, middels welk medium dan ook. We zijn niet verplicht (1) om vertrouwelijk met de gegevens om te gaan; (2) een vergoeding te leveren; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen, feedback of andere inzendingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud van inzendingen te monitoren, bewerken of verwijderen. Wij beoordelen de inhoud naar eigen inzicht en zullen screenen op content die onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met de intellectuele eigendom welke partij of deze gebruiksvoorwaarden is.
U stemt ermee in dat uw inzending het recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten niet zal schenden. U gaat er verder gaat ermee akkoord dat uw inzending geen lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, en geen computer virus of andere malware bevat die op enigerlei wijze de werking van onze dienst of gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres. U mag zich niet voordoen als een ander, of op andere wijze misleidend zijn over de oorsprong van elk commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en geldigheid van de content. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen, inzendingen en feedback geplaatst door u of een derde partij.

Deel 10 – Persoonlijke informatie
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De omgang met uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid (Privacy policy) te bekijken.

Deel 11 – Fouten en onjuistheden
Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die wij bieden op de website zo correct mogelijk weer te geven, kan het voorkomen dat er informatie op onze site staat die typefouten, onjuistheden of gebrekkige informatie bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en te wijzigen of te actualiseren. Ook behouden wij ons ten alle tijden het recht om bestellingen gemaakt op basis van deze onjuistheden of fouten te annuleren en kunnen annuleringen doorvoeren zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
Wij zijn niet verplicht om informatie te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet voorgeschreven. We hebben geen plicht om u te verwittigen van elke gemaakte update. Het voortzetten van het gebruik van onze website en onze diensten, betekent acceptatie van de veranderingen.

Deel 12 - Verboden

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te werven om te presteren of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) dat internationale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (d) om inbreuk te maken op of het schenden onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, mishandeling, beledigen, kwaad doen, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die kan worden gebruikt om de functionaliteit of de werking van deze website, zijn diensten of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of het volgen van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) om te spammen of te phishen, of een andere vorm van cybermisbruik te plegen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) te bemoeien met of omzeilen van de echtheidskenmerken van deze wesite, zijn diensten of die van enige gerelateerde website(s), of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website en zijn diensten of gerelateerde website(s) te beëindigen, indien een van de bovengenoemde verboden wordt overtreden.

Deel 13 – Aansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid.
We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de dienst te annuleren op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U komt uitdrukkelijk overeen dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service geheel op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst/webshop zijn verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
In geen geval kan FlexMonkey, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies, claims, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst/webshop of een gedeelte hiervan (zoals blog en blog-links). Ook niet in geval van handelingen op of door gevolg van gebruik van de website die andere betrekking heeft dan het gebruik van de dienst of een product. Voorgenoemde geld ook in geval van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over hun mogelijkheden. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in dergelijke landen of jurisdicties staan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Deel 14 - Schadevergoeding
U gaat ermee akkoord om FlexMonkey en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij nemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Deel 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt bepaald, zal een dergelijke bepaling niettemin blijvend gelden in de ruimste mate toegestaan door wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te worden gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, zodat deze vaststelling geen afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en Gebruikers Voorwaarden.

Deel 16 - Opzegging
De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de einddatum moet de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden te overleven.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen is geldig zolang deze overeenkomst wordt aangegaan en worden pas beëindigd door opzegging van deze gebruikersovereenkomst.
Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of het vermoeden bestaat dat u niet naar uw beste kunnen handelt om te voldoen, aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ten alle tijde beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving; en / of op grond hiervan kan u de toegang tot onze website en onze diensten ontzegd worden (of een deel daarvan).

Deel 17 – Volledige overeenkomst
Deze gebruiksvoorwaarden, het eventuele beleid en / of operationele regels worden door ons gepost op deze site en alle afspraken tussen u en ons en van toepassing op uw gebruik van de website, webshop en onze diensten en producten, vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Gebruikers Voorwaarden en Algemene Voorwaarden).

Deel 18 – Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij en u een dienst aangaan, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederlands Recht.

Deel 19 - Wijzingen in servicevoorwaarden
U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment inzien op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, wijzingen aan te brengen in deze voorwaarden en / of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website of onze diensten, inclusief de blogpagina, na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Deel 20 – Contactinformatie.

Vragen over de deze Algemene Voorwaarden (Terms of Service) kunnen gesteld worden via info@flexmonkey.nl. Of per post aan
FlexMonkey
Rietwijkerstraat 22
1059XA Amsterdam
info@flexmonkey.nl
----